1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Функції та структура системи ЧПУ

Функції та структура системи ЧПУ

М.В. Хрульов, В.І. Задорожний, С.Ю. Куницька
Анотації на мовах:

Розглянуто питання формування структури системи ЧПУ на основі функціонально-структурного підходу, запропонованого в роботах Є.П. Балашова. В результаті декомпозиції цільової функції системи формується дерево функцій. Функції 1-го рівня визначають основні показники системи ЧПУ, такі як продуктивність, надійність, функціональність і мають першочерговий вплив на структуру системи. Додаткові функції 2-го і 3-го рівнів розширюють функціональність системи ЧПУ, впливають як на продуктивність і якість роботи системи в цілому, так і на продуктивність і якість роботи оператора. Наведено результати синтезу структури системи ЧПУ на основі запропонованого дерева функцій.
Ключові слова: дерево функцій, структура, функціонально-структурний підхід, система ЧПУ