1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Пакет бібліотек і середовище підтримки нечітких дискретних інтервальних логічних систем другого типу

Пакет бібліотек і середовище підтримки нечітких дискретних інтервальних логічних систем другого типу

Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук
Анотації на мовах:

У роботі представлений програмний продукт підтримки нечітких дискретних інтервальних логічних систем другого типу. Запропонована декомпозиція нечіткого дискретного інтервального логічного виводу другого типу з уніфікацією модулів обробки. Для організації зручного інтерфейсу вхідні і вихідні параметри модулів представлені в табличному вигляді, для їх зберігання і обробки запропонований XML-формат. Програмний продукт реалізує всі фази нечіткого логічного виводу і може бути інтегрований в додатки, які реалізують нечітку систему прийняття рішень.
Ключові слова: нечітка дискретна інтервальна множина другого типу, нечітка дискретна інтервальна система другого типу, інструментарій підтримки нечітких множин та систем другого типу, пакет бібліотек