1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Обгрунтування базової технологи компресії без втрати інформації з використанням апертурного опису зображень

Обгрунтування базової технологи компресії без втрати інформації з використанням апертурного опису зображень

Д.С. Кальченко
Анотації на мовах:

Обґрунтовано, що організація представлення зображень з попереднім виявленням серій, засноване на методі поліадичного кодування має недоліки, обумовлені: заміною послідовності однакових елементів її довжиною; формуванням серії для послідовності елементів, що мають тільки рівні значення. Показано, що для підвищення продуктивності інфокомунікаційних систем щодо обробки і передачі відеоданих допускається використовувати структурно-комбінаторний підхід з врахуванням опису фрагментів зображень на основі виявлення апертур рівномірної довжини з повним збереженням їх інформаційного змісту.
Ключові слова: продуктивність інфокомунікаційних систем, структурно-комбінаторне кодування