1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Інтелектуальна система виявлення мережевих атак на інформаційні ресурси на основі методу головних компонент

Інтелектуальна система виявлення мережевих атак на інформаційні ресурси на основі методу головних компонент

М.П. Комар
Анотації на мовах:

Розроблено інтелектуальну систему виявлення мережевих атак на інформаційні ресурси, основним елементом якої є нейромережевий детектор. Наведено структуру і метод навчання нейромережевих детекторів. Запропоновано спосіб поліпшення якості виявлення мережевих атак, заснований на застосуванні методу головних компонент. Представлені результати експериментальних досліджень.
Ключові слова: нейромережевий детектор, мережева атака, метод головних компонент