1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Ідентифікація та прогнозування трафіку в телекомунікаційних системах

Ідентифікація та прогнозування трафіку в телекомунікаційних системах

В.І. Корнієнко, Л.В. Будкова
Системи обробки інформації. — 2011. — № 8(98). – С. 208-211.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 681.5: 519.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Проведено оцінку ефективності методики ідентифікації та прогнозування складних процесів у телекомунікаційних мережах за експериментальними сигналами АТС з системами комутацій: ДНІПРО, EWSD та F-1500. При моделюванні процесів ідентифікації та прогнозування сигналів використовувались програма Fractan та програми, функціонуючі в програмному середовищі MATLAB. Для прогнозування сигналів були використані лінійний, нейронечіткий, нейровейвлетний та нейромережевий адаптивні фільтри-апроксима­тори. Як показник ефективності прогнозування використовувалась відносна середньоквадратична похибка.
Ключові слова: ідентифікація, прогнозування, комутаційна система, кореляційна ентропія, показник Херста, розмірність фазового простору, глибина прогнозу
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Корнієнко В.І. Ідентифікація та прогнозування трафіку в телекомунікаційних системах / В.І. Корнієнко, Л.В. Будкова  // Системи обробки інформації. – 2011. – № 8(98). – С. 208-211.