1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Розробка та дослідження потокових моделей динамічного балансування черг на маршрутизаторах мультисервісної телекомунікаційної мережі

Розробка та дослідження потокових моделей динамічного балансування черг на маршрутизаторах мультисервісної телекомунікаційної мережі

О.В. Лемешко, Алі С. Алі, М.В. Семеняка
Анотації на мовах:

Запропоновані потокові моделі динамічного балансування черг на маршрутизаторах телекомунікаційної мережі. У рамках запропонованих моделей завдання балансування черг було зведено до вирішення оптимізаційних задач лінійного і нелінійного програмування. За допомогою потокових моделей проведено дослідження процесу балансування черг з різним ступенем врахування параметрів переданих потоків.
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, балансування черг, трафік, пріоритет пакету, інтенсивність потоку, якість обслуговування