1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Аналіз рішень задач одношляхової та багатошляхової маршрутизації для багатопотокового трафіку в телекомунікаційних мережах

Аналіз рішень задач одношляхової та багатошляхової маршрутизації для багатопотокового трафіку в телекомунікаційних мережах

О.В. Лемешко, Т.В. Вавенко
Анотації на мовах:

В даній роботі проведено аналіз рішень задач одно- та багатошляхової маршрутизації багатопотокового трафіку у телекомунікаційних мережах. У результаті кількісного порівняння рішень, отриманих для одно- та багатошляхової маршрутизації, вироблені рекомендації по області застосування і особливостям реалізації тієї чи іншої стратегії маршрутизації в телекомунікаційних мережах в залежності від її пропускної здатності, числа та інтенсивності обслуговуваних потоків.
Ключові слова: маршрутизація, одношляхова маршрутизація, багатошляхова маршрутизація, багатошляхова маршрутизація з балансуванням навантаження, коефіцієнт завантаження