1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Оцінка статистичних властивостей інформаційного трафіку на основі методу нормованого розмаху

Оцінка статистичних властивостей інформаційного трафіку на основі методу нормованого розмаху

С.Г. Семенов, Р.В. Королев, О.В. Петров
Анотації на мовах:

Проведений аналіз методик оцінки статистичних характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем. Оцінені статистичні властивості числових послідовностей за допомогою методу нормованого розмаху. Побудовані графіки залежності показника нормованого розмаху випадкової величини від числа значень часового ряду. Проведена оцінка статистичних особливостей інформаційного трафіку в інформаційно-телекомунікаційних системах. Зроблені висновки про наявність довготривалих залежностей в більшості прикладів інформаційного трафіку.
Ключові слова: інформаційний трафік, фрактальні властивості, показник Херста