1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Методика синтезу часової моделі управління паралельним обчислювальним процесом

Методика синтезу часової моделі управління паралельним обчислювальним процесом

О.Г. Толстолузька, Ю.О. Артюх
Анотації на мовах:

У статті розглянуті основні етапи синтезу паралельної часової моделі управління паралельним обчислювальним процесом для розгалужених і нерозгалужених задач, також проведений аналіз розробленої програмної реалізації, наведені робочі та службові вікна отриманої програми.
Ключові слова: СЧС специфікація, Сі-граф, ВПГС, мультипаралельна обробка даних, автоматизований синтез, паралельна часова модель управління