1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Моделі формування варіантів стратегії розвитку

Моделі формування варіантів стратегії розвитку

Р.В. Артюх, О.О. Белоцький
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається можливість використання досвіду минулих розробок, заснована на застосуванні принципу вибору по аналогіях при формуванні планів розвитку підприємства на передпроектному етапі планування. Розглядається формування міри близькості при відборі варіантів технологічних процесів і оцінці їх виконання по набору заданих критеріїв.


Ключові слова: досвід минулих розробок, прецеденти, аналогії, планування розвитку підприємства, міра близькості, технологічні процеси