1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Вплив моделі інформаційного взаємообміну на зміст проектів програми інформатизації

Вплив моделі інформаційного взаємообміну на зміст проектів програми інформатизації

А.Д. Болгаров, О.К. Погудіна, І.Н. Бабак, Б.В. Гайдабрус
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується комплекс моделей і методів управління змістом проектів інформатизації України. Даний підхід заснований на: дослідженні поточного стану системи передачі і обробки інформації; моделюванні перспективного стану і визначенні структури і складу забезпечуючих ресурсів; визначенні розузгодження між поточними і перспективними станами забезпечуючих ресурсів. Усунення розузгоджень проводиться шляхом реалізації комплексу монопроектів по перекладу всіх видів забезпечення в перспективний стан. Комплекс монопроектів представляється у вигляді мультипроекта інформатизації всієї системи взаємообміну даними, який представляється у вигляді ієрархічної структури робіт і складає основу його змісту. Для дослідження поточного і перспективного стану використовується методи і інструментальні засоби імітаційного моделювання.


Ключові слова: програма інформатизації України (ПІУ), формування змісту проекту ПІУ, системно-динамічна модель (СДМ), планована ієрархічна структура робіт (пІСР)