1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Алгебро-логічні моделі конструкцій неявного вибору в бізнес процесах

Алгебро-логічні моделі конструкцій неявного вибору в бізнес процесах

Н.В. Голян, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко
Анотації на мовах:

Розроблено ефективні методи інтелектуального аналізу бізнес-процесів, зокрема, методи виявлення фрагментів таких процесів. Також проведено аналіз витягнутої інформації з журналів реєстрації подій бізнес-процесу з тим, щоб формалізувати реальну поведінку БП. Такий аналіз даних особливо важливий у тих випадках, коли реєструється послідовність подій, що відбувається, тобто виконавці мають можливість приймати рішення про порядок подальшого проходження процесу.
Ключові слова: бізнес-процес, процедура, логічна мережа ,інтелектуальний аналіз