1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Класифікація інформаційних продуктів та послуг

Класифікація інформаційних продуктів та послуг

О.І. Пушкар, С.О. Назарова
Анотації на мовах:

У статті представлена класифікація інформаційних продуктів і послуг за статусом інформаційної діяльності виробників і функціональному призначенню інформаційних товарів. Запропонована класифікація забезпечує виділення найбільш істотних особливостей виробництва і реалізації інформаційних товарів кожної з виділених груп.
Ключові слова: інформаційні продукти, інформаційні послуги, класифікаційні ознаки