1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Основні чинники екологічного тиску на складові агропромислового комплексу

Основні чинники екологічного тиску на складові агропромислового комплексу

О.Д. Черенков, І.А. Черепньов, Г.А. Ляшенко, А.Г. Курченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті основні чинники природного і техногенного походження, які завдають економічно значущого збитку агропромисловому комплексу і знижують показники продовольчої безпеки держави. Проаналізовані основні хвороби сільськогосподарських тварин з погляду зниження ефективності тваринництва і можливості використання екологічно чистої терапії на основі низькоенергетичних електромагнітних випромінювань.


Ключові слова: продовольча безпека, хвороби сільськогосподарських тварин, низькоенергетичні електромагнітні поля, біотропні параметри