1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Удосконалення структури системи моніторингу процесу підготовки фахівців у ВНЗ

Удосконалення структури системи моніторингу процесу підготовки фахівців у ВНЗ

Г.В. Веремко, С.Є. Кравцова, К.М. Маловик
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто процес організації моніторингу при здійсненні освітньої діяльності. Запропоновано структуру системи моніторингу процесу підготовки фахівців, обґрунтована схема контрольних точок і перелік контрольованих параметрів.


Ключові слова: вища освіта, якість освіти, успішність, контроль успішності, моніторинг, процесний похід, кваліметрія