1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(98)'2011
  5. Застосування моделей IRT в системі моніторингу і оцінки наукової діяльності працівників вищого навчального закладу

Застосування моделей IRT в системі моніторингу і оцінки наукової діяльності працівників вищого навчального закладу

О.С. Радивоненко, А.А. Авакян, М.С. Мазорчук, А.В. Волковий
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглянуто задачу формування комплексної оцінки в системі моніторингу наукометричних показників працівників вищого навчального закладу. Показано, що проблема визначення адекватності використовуваних критеріїв оцінки, а також аналізу латентних характеристик є актуальною. Запропоновано математичну модель і алгоритм для вирішення задачі з використанням моделей IRT (Item Response Theory). Розроблено інформаційну систему, яка розраховує комплексні оцінки досліджуваних, що враховують ряд різнорідних наукометричних показників, і визначає адекватність системи показників за допомогою IRT.


Ключові слова: наукометричні показники, IRT, шкалювання, комплексна оцінка, наукова діяльність