1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Про характеристики якості вимірювань і результатів вимірювань

Про характеристики якості вимірювань і результатів вимірювань

А.Г. Чуновкіна, Н.А. Бурмістрова
Анотації на мовах:

У статті обговорюються поняття, пов'язані з якістю результатів вимірювань і самих вимірювань, при цьому акцент робиться на змінах відповідних термінів і на взаємозв'язках цих понять.
Ключові слова: вимірювання, результат вимірювання, якість, єдність вимірювань