1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Облік невизначеності вимірювання при перевірці відповідності встановленим вимогам

Облік невизначеності вимірювання при перевірці відповідності встановленим вимогам

І.Р. Шайняк
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються рекомендації трьох міжнародних документів по використанню відомостей про невизначеність вимірювання при перевірці відповідності встановленим вимогам на різних стадіях формування рішення про відповідність (невідповідності). Показано, що використання формальних процедур побудови результату вимірювання, самих вимог, що перевіряються, і вирішальних правил без урахування суб'єктивної суті невизначеності вимірювання і без урахування того, яким чином ця невизначеність знаходить своє віддзеркалення у встановлюваній вимозі (нормі), здатне привести до помилкових висновків.


Ключові слова: вимірювана величина, результат вимірювання, невизначеність вимірювання, GUM, оцінка відповідності