1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ: ВИПАДКИ, ЩО НЕ РОЗГЛЯНУТІ У GUM

МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ: ВИПАДКИ, ЩО НЕ РОЗГЛЯНУТІ У GUM

С.В. Водотика, І.П. Захаров, К.А. Клімова, Н.С. Шевченко
Анотації на мовах:

Розглянуто оцінювання невизначеності вимірювань для величин, виражених в децибелах, наведено результати розрахунку коефіцієнта покриття для дробового числа ступенів свободи, проведено облік квантування під час оцінювання невизначеності вимірювань з багатократними спостереженнями проведено оцінювання розширеної невизначеності для корельованих вхідних величин без використання ефективного числа ступенів свободи.
Ключові слова: стандартна невизначеність, розширена невизначеність, число степенів свободи