1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Вплив невизначеності результатів медичних досліджень на оцінювання професійної придатності операторів

Вплив невизначеності результатів медичних досліджень на оцінювання професійної придатності операторів

М.Ю. Буриченко, М.В. Дворнік, Ю.Ю. Онікієнко
Анотації на мовах:

Аналіз особливостей оцінювання невизначеності результатів медичних досліджень при прийнятті рішень, розглянуто причини та джерела їх виникнення при проведенні профвідбору пілотів-операторів.
Ключові слова: вестибулярний апарат, психофізіологічне дослідження, профвідбір, специфікація вимірювань, невизначеність, модельне рівняння