1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Дослідження відтворюваності результатів у лінійної області при вимірюванні пектину гібридним біосенсором

Дослідження відтворюваності результатів у лінійної області при вимірюванні пектину гібридним біосенсором

А.Л. Панделова
Анотації на мовах:

Дана стаття є спробою застосування статистичного методу обробки результатів багаторазових вимірювань до гібридних біосенсорів. Проводилися п'ятикратні вимірювання в одній і тій же точці лінійної шкали гібридного біосенсора для пектину. Для кожної групи вимірювань обчислювалася оцінка дисперсії. Для перевірки повторюваності застосовувався критерій Фішера. Перевіркою було встановлено відсутність повторюваності результатів вимірювань.
Ключові слова: повторюваність, гібридні біосенсори