1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань при визначенні виходу летких речовин з твердого мінерального палива

Оцінювання невизначеності вимірювань при визначенні виходу летких речовин з твердого мінерального палива

І.П. Захаров, О.М. Шевченко
Анотації на мовах:

У статті розглянуто актуальність визначення виходу летких речовин з твердого палива, проаналізовано визначення виходу летких речовин на аналітичний, робочий, сухий беззольний та сухий стан проби палива, наведена схема виконання вимірювання, наведено модельне рівняння, складено бюджет невизначеності, отримані вирази для розрахунку стандартної сумарної та розширеної невизначеності вимірювання.
Ключові слова: вихід летких речовин, невизначеність вимірювань, коефіцієнт покриття, бюджет невизначеності