1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань масової концентрації інгібіторів корозії в пробах пластової води

Оцінювання невизначеності вимірювань масової концентрації інгібіторів корозії в пробах пластової води

І.Ю. Ткаченко, Г.Р. Нежіховський
Анотації на мовах:

Приведений приклад оцінювання невизначеності при атестації методики аналітичних вимірювань. Розглянуті шляхи вирішення проблеми, пов'язаної з відмінністю визначуваної і градуювальної речовин. Показані прийоми обліку встановлених в методиці нормативів при оцінюванні внесків в невизначеність.
Ключові слова: методика вимірювань, інгібітор корозії, джерела невизначеності вимірювань, дефініціональна невизначеність, стандартна невизначеність