1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки однозначних мір електричного опору за допомогою компаратора

Оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки однозначних мір електричного опору за допомогою компаратора

О.О. Волков, І.П. Захаров
Анотації на мовах:

Розглянуто модель передачі розміру одиниці опору під час повірці однозначних мір на постійному струмі за допомогою компаратора. Описано процедуру оцінювання невизначеності вимірювань, складено бюджет невизначеності. Наведено приклад оцінювання невизначеності вимірювань електричного опору.
Ключові слова: міра опору, компаратор опору, повірка, калібрування, невизначеність вимірювання, бюджет невизначеності