1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Практика застосування оцінки невизначеності під час проведення випробувань несприйнятливості технічних засобів до дії електростатичного розряду

Практика застосування оцінки невизначеності під час проведення випробувань несприйнятливості технічних засобів до дії електростатичного розряду

В.В.Князєв, Г.Ю.Сафнюк
Анотації на мовах:

У статті розглянуті аспекти практичного застосування процедури оцінки невизначеності результатів випробувань несприйнятливості технічних засобів до дії електростатичного розряду. Розглянуто розвиток цього напряму в нормативній документації за останні п’ять років. Наведений приклад оцінки невизначеності результатів випробувань у конкретній випробувальній лабораторії. Результати можуть бути використані для уніфікації процедури оцінки невизначеності іншими випробувальними лабораторіями України.
Ключові слова: випробування, невизначеність, електростатичний розряд, електронна апаратура, несприйнятливість