1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Оцінка невизначеності вимірювань в системах тестового контролю

Оцінка невизначеності вимірювань в системах тестового контролю

С.І. Кондрашов, Т.В. Чуніхіна
Анотації на мовах:

Тестовий контроль є єдиним можливим методом для вирішення задачі бездемонтажного контролю невизначеності і корекції похибок вимірювальних перетворювачів. У роботі проведено аналіз невизначеності типу В при реалізації тестового контролю. Запропоновано метод оцінювання невизначеності результатів тестової корекції для конкретних систем тестового контролю електричних вимірювальних перетворювачів та синтезу тесто-калібрувальних систем контролю вимірювальних перетворювачів при заданій невизначеності результатів контролю.
Ключові слова: тестовий контроль, вимірювальний перетворювач, невизначеність вимірювань, оператор корекції