1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Модель вимірювання параметрів нелінійних динамічних систем

Модель вимірювання параметрів нелінійних динамічних систем

Ю.П. Мачехін, Ю.С. Курський
Анотації на мовах:


Анотация: Представлено модель вимірювання параметрів нелінійних динамічних систем, що побудована на основних положеннях теорії динамічного хаосу та фрактального аналізу. Ключовими елементами моделі є: схема вимірювального експерименту; спосіб оцінки необхідної та достатньої кількості інформації; спосіб класифікації процесу та вибір математичного апарату для обробки результатів вимірювання; спосіб оцінки результатів вимірювань. Її застосування дозволяє вивчати будь-які системи і випадкові процеси з єдиних позицій, вибирати математичний апарат обробки результатів вимірювання в залежності від характеристик динамічних систем.


Ключові слова: модель вимірювання, нелінійна динамічна система, динамічний хаос, дивний аттрактор, фрактальна розмірність, невизначеність вимірювання