1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(99)'2012
  5. Дистанційне навчання студентів, які навчається оцінці невизначеності вимірювань у рамках міжнародного співробітництва між університетами

Дистанційне навчання студентів, які навчається оцінці невизначеності вимірювань у рамках міжнародного співробітництва між університетами

Є.С. Сакало
Анотації на мовах:

Сфера інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є областю, яка стрімко розвивається и з’являється можливість використання ІКТ в різних сферах освіти. Ця стаття описує різні ІКТ, особливо веб-технології, що використовуються у сфері освіти. Представлені цілі, очікувані результати в освітньому процесі програми для студентів між двома університетами, а також результати використання соціальних медіа-технологій. В заключній частині статті пропонуються деякі підходи і соціальні медіа-технології, які можуть бути використані для оптимізації процесу навчання дистанційних студентів.
Ключові слова: освітній процес, дистанційні студенти, соціальні медіа-технології