1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Використання індексу цитування в бібліографічних та наукометричних дослідженнях

Використання індексу цитування в бібліографічних та наукометричних дослідженнях

В.Ю. Дубницький, І.І. Тимошенко
Анотації на мовах:


Анотация: Наведено відомості про основні індекси цитування та існуючі міжнародні бази даних реєстрації наукових робіт. Проведено первинний статистичний аналіз даних про динаміку розміщення в основних міжнародних базах даних наукових робіт, які виконано в Україні.


Ключові слова: індекс цитування, импакт-фактор, SCI, індекс Херша