1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Щодо проблеми вирішування у формальних інтелектуальних системах

Щодо проблеми вирішування у формальних інтелектуальних системах

Ю.В. Паржин
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто клас інформаційних систем, що здатні вирішувати евристичні задачі на основі формальної теорії, яка отримала назву модально-векторної теорії формальних інтелектуальних систем (ФІС). Обґрунтовано підхід до побудови розв’язувального алгоритму ФІС, визначено основні властивості даних систем та доказані теореми, що лежать в основі теорії, сформульовано принцип репрезентативної різноманітності у побудові ФІС.
Ключові слова: штучний інтелект, формальна інтелектуальна система, модально-векторна теорія