1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПЕРЕШКОДОСТІЙКОСТІ СИГНАЛІВ З OFDM

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПЕРЕШКОДОСТІЙКОСТІ СИГНАЛІВ З OFDM

С.П. Белов, Д.І. Ушаков, С.Б. Зуза
Анотації на мовах:

У статті пропонується метод підвищення перешкодостійкості сигнально-кодових конструкцій з OFDM, заснований на використанні як сигнального базису при формуванні канальних сигналів власних векторів субсмугових матриць із значенням власних чисел близьких до одиниці. З використанням комп'ютерного моделювання показано, що його застосування дозволяє підвищити стійкість до впливу флуктуаційних, вузькосмугових і імпульсних перешкод в 2 рази в порівнянні з класичними сигналами OFDM.
Ключові слова: OFDM, сигнальний базис, субсмугова матриця, перешкодостійкість, канальні сигнали, флуктуаційна перешкода, вузькосмугова перешкода, імпульсна перешкода, ефективність системи зв'язку