1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Аналіз впливу параметрів довгих ліній електропередачі на пропускну спроможність ліній

Аналіз впливу параметрів довгих ліній електропередачі на пропускну спроможність ліній

П.Ф. Буданов, Е.Т. Красовська
Анотації на мовах:

Досліджується вплив параметрів передачі на величину передаваної по лініях потужності. Пропускна спроможність щодо коротких ліній обмежується тільки активним перетином дроту і допустимим перепадом напруги уздовж лінії. Пропускна спроможність дальніх електропередач обмежується в основному хвилевим опором ліній. Показана можливість регулювання струму (передаваній потужності) шляхом регулювання еквівалентних параметрів лінії за допомогою спеціальних компенсуючих пристроїв. При передачі потужності менше натуральної найбільша надмірна реактивна потужність лінії відповідає режиму холостого ходу. При цьому необхідно забезпечити компенсацію реактивної потужності тільки частини хвилевої довжини, що перевищує k або бракуючої до k . Чим більше хвилева довжина лінії, тим менше відносна довжина ділянки лінії, надмірну потужність якої необхідно компенсувати. Якщо хвильова довжина більша, компенсацію ділянки лінії, що перевищує, необхідно здійснювати керованими шунтуючими реакторами. Компенсацію реактивної потужності ділянки , що не дістає до k – джерелами реактивної потужності. Передача потужності на дальні відстані зверху натуральної потужності неефективна.
Ключові слова: електропередача, пропускна спроможність, натуральна потужність, компенсація, шунтучий реактор, джерело реактивної потужності, хвилевий опір