1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Багаторівнева система розподілу ресурсів

Багаторівнева система розподілу ресурсів

М.Ю. Карпенко, В.Б. Уфимцева, О.М. Штельма
Анотації на мовах:

У статті розглядається модель для опису ієрархічної системи об'ємно-динамічного розподілу ресурсів. Запропоновано формалізація ієрархічного сімейства моделей, які описують процеси споживання ресурсів у багаторівневих системах управління. Цей підхід дозволяє розглядати управління системою з єдиних позицій, чітко відобразити взаємозв'язок рішень, що формуються на різних рівнях ієрархії. Також розглянуто спосіб опису і специфічні особливості систем ресурсів, процесів і часу, правила їх укрупнення (агрегування). Запропоновані схеми агрегування побудовані з урахуванням структури підмножин систем процесів (Р), ресурсів (R) і часу (Т).
Ключові слова: розподіл ресурсів, багаторівнева система управління, оптимізаційні об'ємно-динамічні задачі