1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Стохастичне моделювання випадкових поверхонь руху об'єктів бронетанкової техніки

Стохастичне моделювання випадкових поверхонь руху об'єктів бронетанкової техніки

О.С. Мазманішвілі, Т.Є. Александрова
Анотації на мовах:

Розглянуто завдання моделювання випадкових поверхонь руху об'єктів бронетанкової техніки. Показано, що така поверхня є нормальним марківським двовимірним полем, будь-яким ортогональним перетином якого є стаціонарний процес Орнштейна-Уленбека.
Ключові слова: випадкова поверхня руху, об'єкт бронетанкової техніки, нормальне марківське двовимірне поле