1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Особливості візуалізації даних в системах діагностики

Особливості візуалізації даних в системах діагностики

А.В. Miхнова, O.Д. Miхнова
Анотації на мовах:

У статті проведено аналіз існуючих підходів до організації систем, що вимірюють технологічні параметри для діагностики та керування різними об'єктами. Визначено клас систем для діагностики окремих елементів об'єкта, що передбачає використання стандартних модулів збору, перетворення форматів даних, візуалізації, документування та інших програмних модулів за умови їхньої сумісності. Запропоновано послідовність процедур перетворення та обробки даних на прикладі роботи з dat-файлами.
Ключові слова: система діагностики, SCADA-система, спеціалізована підсистема візуального аналізу, dat-файл, перетворення форматів, обробка вимірювальних даних