1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦІЇ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ НАПРЯМКІВ УДАРІВ ЗПН ПРОТИВНИКА НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦІЇ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ НАПРЯМКІВ УДАРІВ ЗПН ПРОТИВНИКА НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

С.А. Олізаренко, О.В. Перепелиця, В.А. Капранов
Анотації на мовах:


Анотация: В статті представлено розроблений авторами в нечіткій постановці метод формалізації задачі розпізнавання напрямків ударів засобів повітряного нападу противника у ходе ведення бойових дій на основі використання алгоритму нечіткого виведення Сугено 0-порядку для нечітких логічних систем інтервального типу 2. Наведено приклад практичного використання розробленого методу.


Ключові слова: засоби повітряного нападу противника, нечітка класифікація, інтервальна нечітка множина типу 2, нечітка логічна система інтервального типу 2