1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Придушення шуму на зображеннях з використанням великих кодових книг ділянок зображень

Придушення шуму на зображеннях з використанням великих кодових книг ділянок зображень

М.М. Пономаренко
Анотації на мовах:

Розглядається задача придушення шуму на зображеннях з урахуванням їх подібності до інших зображень. Отримані виразу для обчислення вагових коефіцієнтів знайдених подібних ділянок, а також для обчислення виходу фільтру на основі всіх отриманих оцінок. Запропоновано для прискорення пошуку подібності використовувати кластеризацію по граничному елементу множини. На тестових зображеннях продемонстровано підвищення ефективності фільтрації зображень при використанні запропонованого підходу.
Ключові слова: придушення шуму, кластеризація, цифрова обробка зображень