1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. ФУНКЦІЇ Й СТРУКТУРА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДУЛЯ СИСТЕМИ ЧПУ

ФУНКЦІЇ Й СТРУКТУРА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДУЛЯ СИСТЕМИ ЧПУ

В.М. Рудницький, М.В. Хрульов, В.Г. Бабенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання синтезу структури нейромережевого модуля системи ЧПУ на основі функціональноструктурного підходу, запропонованого в роботах Є.П. Балашова. В результаті декомпозиції цільової функції нейромережевого модуля формується дерево функцій. Функції 1-го рівня визначають основні показники нейро-мережевого модуля системи ЧПУ, такі як продуктивність, надійність, функціональність і мають першочерговий вплив на структуру модуля. Додаткові функції 2-го рівня розширюють функціональність нейромережевого модуля. Наведено результати синтезу структури нейромережевого модуля системи ЧПУ на основі запропонованого дерева функцій. Визначені зв'язки та інформаційні потоки нейромережевого модуля.


Ключові слова: дерево функцій, структура, функціонально-структурний підхід, система ЧПУ, штучний інтелект, нейромережі, нейроподібні структури