1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Управління просторово розподіленими системами в умовах невизначеності і нечіткості початкової інформації

Управління просторово розподіленими системами в умовах невизначеності і нечіткості початкової інформації

В.П. Авраменко, І.А. Божинський, О.О. Ілюнін
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджено математичні моделі керування просторово розподіленими системами в умовах невизначеності та нечітко заданої початкової інформації. Розроблено гнучкі інструментальні засоби прийняття багатокритеріальних управлінських рішень.


Ключові слова: ухвалення рішень, умови невизначеності і нечіткості