1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Оцінка стану та формування стратегії розвитку соціально-економічних систем

Оцінка стану та формування стратегії розвитку соціально-економічних систем

Т.В. Лукьяненко
Системи обробки інформації. — 2012. — № 2(100). – С. 133-138.
УДК 519.816
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Стаття присвячена проблемам теоретичного обґрунтування аналізу стану та вибору стратегії розвитку соціально-економічних систем. Розроблений та представлений у статті комплекс взаємопов’язаних універсальних математичних моделей, що використовують методи нечітких множин та нечіткої логіки, надає можливість використовувати їх для формування стратегії розвитку будь-якої СЕС.
Ключові слова: нечітка множина, дихотомічне дерево цілей, матриця згортки, математична модель, соціально-економічна система, стратегія розвитку
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лукьяненко Т.В. Оцінка стану та формування стратегії розвитку соціально-економічних систем / Т.В. Лукьяненко  // Системи обробки інформації. – 2012. – № 2(100). – С. 133-138.