1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Чисельне рішення задачі оцінки зближення траєкторій двох динамічних об'єктів на основі стохастичних диференціальних рівнянь

Чисельне рішення задачі оцінки зближення траєкторій двох динамічних об'єктів на основі стохастичних диференціальних рівнянь

О.Є. Голоскоков, М.О. Бродський
Анотації на мовах:

У даній статті розглянутий приклад рішення задачі оцінки зближення траєкторій двох динамічних об'єктів. Проведено моделювання руху повітряних суден з урахуванням впливу випадкових обурень в математичному середовищі MatLab. Побудовані відносні проекції траєкторій руху двох суден. Отримана оцінка виникнення конфліктної ситуації. Процес руху судів описується випадковим марківським процесом Орнштейна-Уленбека.
Ключові слова: конфліктна ситуація, марківський процес, стохастичні диференціальні рівняння, повітряне судно