1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. МЕТОД ПОБУДОВИ КУСКОВО-ГЛАДКИХ КАРТ НА ОСНОВІ ЧОТИРИКУТНИХ КУСОЧНО-ПЛОСКИХ КАРТ КОХОНЕНА

МЕТОД ПОБУДОВИ КУСКОВО-ГЛАДКИХ КАРТ НА ОСНОВІ ЧОТИРИКУТНИХ КУСОЧНО-ПЛОСКИХ КАРТ КОХОНЕНА

А.В. Шкловець
Анотації на мовах:

У роботі пропонується метод апроксимації чотирикутних кусково-плоских карт Кохонена параметричними сплайн поверхнями, внаслідок чого формується кусочно-гладка карта Кохонена. Приведені співвідношення для побудови кусочногладких прямокутних і гексагональних карт Кохонена. Показано, що приведені в роботі співвідношення дозволяють вирішити проблему відображення деяких даних в одну точку і зменшити помилку візуалізації багатовимірних даних.
Ключові слова: візуалізація багатовимірних даних, кусочно-плоска карта Кохонена, параметрична сплайн поверхня