1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Моделі законів розподілу часу обслуговування резервованих сервіс-орієнтованих систем

Моделі законів розподілу часу обслуговування резервованих сервіс-орієнтованих систем

А.В. Горбенко
Анотації на мовах:

У статті запропоновано моделі законів дискретних та безперервних розподілу випадкового часу обслуговування резервованих сервіс-орієнтованих систем. Розглянуто два базових метода резервування: з очікуванням відповіді від усіх резервних сервісів або тільки першої отриманої. Отримані результати є основою для оцінки середнього часу обслуговування резервованих сервіс-орієнтованих систем при відомих законах розподілу випадкового часу обслуговування резервних сервісів.
Ключові слова: web-сервіси, резервовані сервіс-орієнтовані системи, час обслуговування, закон розподілу