1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. ВЗАЄМОДІЯ ПРОТОКОЛІВ IPV4 І IPV6 В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

ВЗАЄМОДІЯ ПРОТОКОЛІВ IPV4 І IPV6 В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

І.В. Рубан, І.В. Карпова
Анотації на мовах:

Проведений аналіз протоколу IPv6, розглянуті проблеми взаємодії протоколів IPv4 і IPv6 і можливості їх вирішення. Проведений огляд впровадження протоколу IPv6 в мережі Internet, а також фрагментація інформаційного пакету при використанні протоколу IPv6.
Ключові слова: протокол IPv6, фрагментація, передача пакету, туннелювання, подвійний стек, трансляція