1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ ASTERISK

АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ ASTERISK

С.А. Тарадаєв, К.А. Бохан
Анотації на мовах:

Розглянуті методи автокореляційного і самоподібного процесів. Пропонується підхід до дослідження властивостей самоподібності трафіку в мережі Asterisk за допомогою методу побудови графіка функції розподілу для процесу з непересічних груп, об'єднуючих події початкового процесу.
Ключові слова: автокореляція, самоподібність, трафік, потік, Asterisk, періодична залежність