1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Визначення критичного стажу в розвитку професійно обумовлених захворювань в умовах хіміко-фармацевтичного виробництва

Визначення критичного стажу в розвитку професійно обумовлених захворювань в умовах хіміко-фармацевтичного виробництва

І.В. Антонова
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті пропонується метод визначення критичного стажу в розвитку професійно обумовлених алергодерматозів, які розвиваються в умовах шкідливого виробництва. Запропонований алгоритм оцінки можливості зниження ризику розвитку професійно обумовлених захворювань. Описана реалізація методу і алгоритму в експертній системі на основі нечіткої логіки. Запропонований підхід дасть можливість підвищити ефективність проведення профілактичних оглядів, а також може бути використаний при укладенні медичного страхового полісу на підприємстві.


Ключові слова: професійно обумовлені захворювання, фактори ризику, оцінка ризику, нечітка експертна система, критичний стаж, оцінка можливості зниження ризику