1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Статистичні методи оптимізації параметрів широкосмугового п’єзоперетворювача для медичної діагностики

Статистичні методи оптимізації параметрів широкосмугового п’єзоперетворювача для медичної діагностики

С.А. Найда, О.В. Коржик, Т.М. Желяскова
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз статистичних методів багатопараметричної оптимізації і обґрунтований вибір методу «незалежного» глобального пошуку. Побудований алгоритм, що відповідає обраному методу оптимізації із заданими параметрами, що оптимізуються і межами їх зміни. Визначено параметри узгоджувальних акустичних перехідних шарів і електричних коригувальних ланцюгів, які забезпечують максимальну смугу пропускання.


Ключові слова: п’єзоелектричний перетворювач, смуга пропускання , коефіцієнт передачі, багатопараметрична оптимізація