1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. СПІВВІДНОШЕННЯ ВИСХІДНОЇ І НИЗХІДНОЇ ФАЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКГ І ХОЛТЕРОГРАММ У ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

СПІВВІДНОШЕННЯ ВИСХІДНОЇ І НИЗХІДНОЇ ФАЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКГ І ХОЛТЕРОГРАММ У ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

А.Л. Опарін, Ю.С. Рудик, І.Е. Овчаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається комплекс показників, заснованих на вимірюванні асиметрії електричних сигналів серця, – показники асиметрії зубців R і T ЕКГ, тривалість інтервалу QT, показники турбулентності ритму серця, індекси уповільнення і прискорення серцевого ритму. Найбільш достовірні відмінності в групі хворих з СН і без такої спостерігаються між показниками акселерації і асиметрії зубця R. Показана перспективність методу PRSA, що дозволяє аналізувати процеси із заздалегідь невизначеною фазою.


Ключові слова: електрокардіограма, ритм серця, турбулентність, акселерація, децелерація