1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності

Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності

В.М. Льовкін, В.І. Дубровін
Системи обробки інформації. — 2012. — № 2(100). – С. 264-270.
УДК 004.89:330.4:658
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Представлено задачу прийняття інвестиційних рішень, що полягає у розподілі інвестиційних коштів між реальними та портфельними інвестиціями. Запропоновано метод прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності для розв’язання даної задачі з використанням методів прогнозування ризику неуспішності та відхилення фактичних результатів реального інвестування від запланованих, модифікованого методу управління інвестиційним портфелем на основі D-оцінок Руссмана. Розроблено систему підтримки прийняття рішень з управління інвестиціями.
Ключові слова: прийняття інвестиційних рішень, інвестиційний портфель, реальні інвестиції, система підтримки прийняття рішень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Льовкін В.М. Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності / В.М. Льовкін, В.І. Дубровін  // Системи обробки інформації. – 2012. – № 2(100). – С. 264-270.