1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Проблема управління екологічною безпекою прибережних вод і шляхи її рішення

Проблема управління екологічною безпекою прибережних вод і шляхи її рішення

О.В. Азаренко, Ю.Ю. Гончаренко, М.М. Дівізінюк
Анотації на мовах:

У роботі пропонуються шість напрямів розвитку методів управління екологічною безпекою прибережних морських вод з позицій системного підходу, в основу якого покладено два домінуючі чинники: небезпека нафтових забруднень і поховань отруйливих речовин на морському дні.
Ключові слова: екологічна безпека, прибережні води, нафтові забруднення, поховання отруйливих речовин